Od 28. do 31. maja 2012. godine održan je 38. Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu 112 Expo, na kome se i naše društvo ponovo predstavilo i uspešno učestvovalo