U sklopu redovne obuke i usavršavanja naših servisera, u februaru mesecu 2010. godine, održana je obuka i provera znanja za rad sa ugljendioksidom, instalacijama i posudama za skladištenje istih, koju je obavio stručni predavač Messer Tehnogas A.D. kompanije.