U oktobru 2007. u Rijeci je organizovana obuka za ovlašćenog servisera vatrogasnih aparata renomirane firme MG Rijeka.