Društvo Vatroival bogato je za još jedan sertifikat, SRPS OHSAS 18001:2008. Iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Dana 06.11.2010. godine sertifikaciona kuća Standcert izvršila je sertifikaciju našeg Društva sistemom upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu.

Takođe, od strane Standcert-a uspešno je izvršena i resertifikacija našeg sistema menadžmenta SRPS ISO 9001:2008. Vatroival tako ulazi u četvrtu godinu uspešne primene ovog standarda u svom poslovanju.