Od februara 2013. godine, bogatiji smo za još jedan vredan sertifikat. Od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS), dobili smo Sertifikat o za laboratoriju za tehnička ispitivanja. ATS ovime potvrđuje da je “Vatroival” kompententan za obavljanje poslova ispitivanja: čeličnih bešavnih cevi, ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara, hidrantske mreže.