Od jula meseca 2015 godine, Vatroivalov novi, veći i moderniji poslovni prostor nalazi se na novoj adresi, Bulevar kralja Aleksandra 433.