Svakog meseca u okviru preduzeća samostalno organizujemo male piknike. Evo jednog od njih: