Proslava uspešne poslovne godine uz prisustvo mnogobrojnih partnera u prijatnoj atmosferi održala se 26.12.2008. godine u kaffeu „Viz a viz“.