Revizija sistema

Vršimo detaljnu reviziju sistema poslovanja iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Sam način i postupak revizije, urađen je kroz vodič sa preko petsto (500) već unapred definisanih pitanja iz gore pomenutih oblasti. Kroz dugogodišnji praktičan i profesionalan rad, stručnim kadrom, preko dvesta (300) inspekcijkih pregleda na kojima smo prisustvovali iz obe oblasti u zadnjih nekoliko godina, stečenim iskustvom sagledavamo detalje u vezi vašeg poslovanja iz ovih oblasti.

Najveću reviziju sistema zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu, do sada obavili smo za Koncern Bambi-Banat a.d. u Požarevcu i Vršcu, u mesecu oktobru 2010. godine, kao i Delta City u Beogradu 2015 godine.

*Slike su preuzete sa zvanične internet prezentracije Koncerna Bambi-Banat a.d i Delta City.

Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7