Nadzor

U lepezi poslovnih delatnosti Društva Vatroival, možemo da Vam ponudimo i uslugu vođenja poslova bezbednosti i zdravlja na radu, tj uslugu Lica za bezbednost i zdravlje na radu, regulisanu međusobnim ugovorom, na bazi mesečnog paušala.

Prema zakonu o Bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. Glasnik RS“ br. 101/05 i 91/15), član 15. stav 1. „poslodavac je dužana da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.“

Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7