Nadzor ZOP

Stručni nadzor iz zaštite od požara

U lepezi poslovnih delatnosti Društva Vatroival, možemo da Vam ponudimo i  stručni (referentski) nadzor iz zaštite od požara, tj uslugu stručnog lica (referenta) ZOP-a regulisanu međusobnim ugovorom, na bazi mesečnog paušala.

Prema zakonu o Zaštiti od Požara („Sl. Glasnik RS“ br. 111/09), član 24. „Vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta i privredno društvo odnosno drugo pravno lice razvrstano u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekti u trećoj kategoriji) obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara s potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje zaštite od požara.

Kategorizacija je određena Uredbom o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2010).

Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7