Obuka zaposlenih

Obuka zaposlenih radnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Vršimo obuku i osposobljavanje svih zaposlenih radnika za bezbedan i zdrav rad, proveru znanja zaposlenih na svake 4 godine, a prema programu ustanove.