Servis

Servisiranje vatrogasne opreme

Posedujemo nov i moderan servis, sa mogućnošću brze usluge redovnog servisiranja vatrogasne opreme, reparacije starih aparata, ispitivanja na pritisak, farbanje, veliki izbor rezervnih delova.

Vršimo servis sledeće opreme:

  • Vatrogasni aparati svih tipova,
  • Sistema za dojavu požara,
  • Sistema za gašenje požara,
  • Panik rasvete,
  • Unutrašnje i spoljašnje hidrantske mreže.