Vatrogasna straža

U sklopu naših aktivnosti možemo da ponudimo i uslugu vatrogasne straže. Ova usluga se daje prilikom svih vrsta remontnih radova (npr. benzinske pumpe, kotlovi, zavarivanja, itd.), dežurstva na javnim manifestacijama.