Od 20-23- Februara 2013. U Kijevu, Ukrajina, održan je međunarodni sajam zaštite od požara, koji smo posetili.