Od 22. do 24.05.2013. posetili smo međunarodni sajam zaštite od požara Pyros/Iset koji se održao u Brnu, Republika Češka