Posle višemesečnih priprema za uvođenje novog standarda SRPS OHSAS 18001:2008, i resertifikacije SRPS ISO 9001:2008, krajem oktobra 2010. godine uspešno je održana obuka za interne proveravače integrisanog sistema menadžmenta od strane preduzeća Victoria Consulting.