U novembru 2006. u Francuskoj je organizovana obuka za ovlašćenog servisera vatrogasnih aparata renomirane firme Eurofeu.