Dana 04.06.2007. godine u Beogradu na OMV B.S. Krnjača 2, održana je prezentacija inspekcijskog nadzora, grupi od 30 inspektora protivpožarne zaštite MUP-a R. Srbije iz svih regiona naše zemlje. U grupi su se nalazili inspektori koji su trenutno na obuci za polaganje inspektorskog ispita i licence, predvođeni Načelnikom za vatrogasnu nastavu i obuku MUP-a R. Srbije Aleksandrom Lazarevićem i Načelnicima gradskog odseka za tehnička pitanja i tehničku dokumentaciju. Preduzeće Vatroival se potrudilo da ih ugosti na najbolji mogući način, što su na kraju svi potvrdili i nadaju se nekom novom susretu i novoj prezentaciji.