Dobili smo pozitivnu ocenu stručnog tima Akreditacionog tela Srbije za dobijanje sertifikata o akreditaciji za Ispitnu Laboratoriju. Ekspretski tim nas je posetio 07.06.2012.