U novembru 2009. godine sklopili smo poslovno-tehničku saradnju sa Pastor Grupom iz Zagreba.