Vatroival je zvanični partner i distributer Austrijske renomirane kuće Schrack Seconet. U sklopu aktivnosti u Beču je od 30.01-01.02.2017. godine održan trening za stabilne sisteme za detekciju i dojavu požara, na kome su naše kolege uzele aktivno učešće.