U septembu 2010. godine osnovnoj školi „Vladislav Petrović Dis“ iz Beograda, poklonili smo veću količinu sanitetskog materijala kao i aparat za pritisak.