Poštujući Srpsku pravoslavnu crkvu, njenu tradiciju i običaje, odazvali smo se pozivu za donaciju obnove manastira Hilandar.