U oktobru 2012. održano je 6 svetski Ashihara Sabaki šampionat, koji smo i ove godine aktivno pomogli u organizaciji.