Ostvarena je uspešna obostrana saradnja sa Udruženjem za borbu protiv dijabetesa grada Beograda „Plavi Krug“ Svi naši zaposleni pratili su predavanje o dijabetesu i prošli su kontrolni zdravstveni pregled. Takođe, pomogli smo otvaranje njihovog novog prostora postavljanjem vatrogasne opreme pratećom dokumentacijom iz zaštite od požara.