U oktobru 2010. godine pomogli smo donacijom štampu ruske verzije istorijske knjige „Drugi Srpski Ustanak“ u izdanju Srpskog Kulturnog Kruga iz Novog Sada, Vlade Republike Srpske i grada istočno Sarajevo.