Deda Mraz je našim mališanima 23.12.2010. godine kao i svake godine do sada doneo pune džakove igračaka i slatkiša.