Kontrolno telo

Kontrolno telo VATROIVAL je akreditovano kod ATS-a i ovlašćeno od MUP-a Srbije za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema.

Molimo vas da nam za sve vaše zahteve prethodno pošaljete popunjen “Zahtev za kontrolisnje” i pažljivo pročitate preostalu priloženu dokumentaciju na našoj strani.

Potvrda od ATS-a

Zahtev za kontrolisanje sa uslovima poslovanja

Poverljivost

Uslovi poslovanja

Prigovori-zalbe

Pravila rada

Politika kvaliteta Kontrolnog tela

Akreditacija ATS

Ovlašćenja MUP-a Srbije:

Obrazac prigovora/žalbe

 

Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7