Merenja

U sklopu opštih poslova kontrole objekata, a prema Zakonu o Bezbednosti i zdravlja na radu Republike Srbije i odredbama odgovarajućih pravilnika vršimo ispitivanja, merenja i kontrole:

  • merenje otpora elektro instalacije,
  • merenje i ispitivanje uslova radne sredine (mikroklimatskih parametara) u zimskom i letnjem periodu, osvetljenosti, buke, hemijskih štetnosti,
  • pregled i ispitivanje opreme i oruđa za rad.
  • Merenje buke u životnoj i radnoj sredini
  • Kontrola otpadnih voda
Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7