Normativna akta

Možemo da ponudimo izradu sledećih normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu:

  • akt o proceni rizika,
  • pravilnik bezbednosti i zdravlja na radu,
  • program obuke radnika iz bezbednosti i zdravlja na radu za sve profile zanimanja,
  • izrada i vođenje zakonom predviđenih evidencija,

Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7