Kontrolisanje aparata za gašenje požara pod pritiskom

Vatroival redovno prati razvoj nove tehnologije i istu primenjuje u svom radu kako na terenu, tako i u samom servisu vatrogasne opreme.

Od novembra meseca 2010. godine PRVI i JEDINI u Srbiji, ali i šire, kotrolišemo aparate za gašenje poažara (sa manometrom) na pravilan način.

Posedujemo najnoviji i najbolji aparat za obavljanje gore pomenute aktivnosti. Od sada svaki korisnik aparata za gašenje požara (sa manometrom) može 100% da bude siguran da mu je aparat ispravan i pripravan za eventualno gašenje požara.

Aparatu se na licu mesta meri radni pritisak u boci!!! Jedino tako možete biti sigurni da je aparat stvarno ispravan. Ponekad manometar može da blokira, i da kazaljka ostane na ispravnoj poziciji u zelenom polju. Iz dosadašnjeg iskustva to se dešava na 10% svih aparata za gašenje požara.

Kao dodatnu garanciju, pored redovnog kontrolnog lista koji se ostavlja prilikom kontrolisanja, ostavljamo i dodatnu štampanu potvrdu na kojoj stoji da je aparat za gašenje požara iskontrolisan dređenog datuma i u određeno vreme sa određenim pritiskom.

Kontrola je brza, laka i jednostavna. Na ovakav način otklanjamo svaku sumnju u ispravnost manometra.

Iskoristite prednost nove tehnologije po standardnim cenama za kontrolisanje aparata za gašenje požara!!!

Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7