Zidna apoteka/Prenosiva torbica

Poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći u skladu sa Pravilnikom o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći “Službeni glasnik RS” broj 109/2016 od 30.12.2016. godine (stupio je  na snagu 07. januara 2017. godine) koji je donet na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ”Službeni glasnik RS” broj 101/05 i 91/15).

SADRŽAJ KOMPLETA PRVE POMOĆI

U zidnom ormariću ili prenosivoj torbi za pružanje prve pomoći se moraju nalaziti samo sredstva i oprema koja su za to namenjena, a naročito:

1) sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10 h 10 cm (5 kom.);

2) sterilna gaza po 1/4 m – pojedinačno pakovanje 80 h 25 cm (5 kom.);

3) sterilna gaza po 1/2 m – pojedinačno pakovanje 80 h 50 cm (5 kom.);

4) sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80 h 100 cm (5 kom.);

5) kaliko zavoj 10 cm h 5 m (5 kom.);

6) kaliko zavoj 8 cm h 5 m (5 kom.);

7) lepljivi flaster na koturu 2,5 cm h 5 m (2 kom.);

8) lepljivi flaster sa jastučićem (1 kutija);

9) trougla marama veličine100 h 100 h 140 cm (5 kom.);

10) igla sigurnica (5 kom.);

11) makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom.);

12) rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom.);

13) pamučna vata, 100g (2 kom.);

14) nejodno antiseptičko sredstvo za kožu, 100 ml (1 kom.);

15) specifikacija sadržaja (1 kom.).

Pored sredstava i opreme u zidnom ormariću ili prenosivoj torbi mora se nalaziti i Uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći, a isti moraju biti istaknuti u prostorijama poslodavca na vidnom i lako uočljivom mestu.

Call Now ButtonTehnička Podrška 24/7