Vatroival

Vanredne situacije

Vaš partner za sigurnost

Segmenti delatnosti

Rizik od katastrofa

Izrada Procene rizika od katastrofa.

Zaštita i spasavanje

Izrada Plana zaštite i spasavanja.

Vatroival

Vaš partner za sigurnost