Vatroival

Vanredne situacije

Vaš partner za sigurnost

Segmenti delatnosti

Rizik od katastrofa
  • Izrada Procene rizika od katastrofa.
Zaštita i spasavanje
  • Izrada Plana zaštite i spasavanja.
Vatroival

Vaš partner za sigurnost