Vatroival

Zaštita od požara

Vaš partner za sigurnost

Segmenti delatnosti

Usluge stručnih lica
  • Pružanje usluga lica stručno osposobljenog za sprovođenje i organizovanje preventivnih mera zaštite od požara.
  • Obuka zaposlenih iz zaštite od požara – uživo i preko online platforme za sprovođenje obuke na srpskom, engleskom i ruskom jeziku.
Izrada normativne dokumentacije
  • Pravila zaštite od požara, program obuke zaposlenih iz zaštite od požara, izrada normativnih akata za upotrebu, kontrolu i održavanje ugrađene opreme, uređaja i instalacija, izrada planova evakuacije, dokumentacija za instalacije i uređaje u protiveksplozivnoj zaštiti.
Vatroival

Vaš partner za sigurnost

Kontrolisanje
  • Mobilni uređaji za gašenje početnih požara, unutrašnja i spoljašnja hidrantska instalacija, stabilni sistem za otkrivanje i dojavu požara, stabilni sistema za gašenje požara (sprinkler), stabilnih sistema za detekciju zapaljivih i eksplozivnih gasova, protiv-panična rasveta, sistem natpritisne ventilacije, stabilni sistema za odvođenje dima i toplote, protivpožarna vrata, protivpožarne klapne, kontrola ispravnosti instalacije za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja (gromobrana), kontrola električnih uređaja i instalacija u protivekspozijskoj zaštiti, ispitivanje poluprovodljivih podova,  kontrola ispravnosti sitema za odvođenje statičkog elektriciteta, kontrolisanje električnih instalacija.
Servisiranje
  • Održavanje i servisiranje mobilnih uređaja za gašenje  požara, zamena delova, kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja na hladni vodeni pritisak, kontrolni ispitivanje hidrantskih creva na hladni vodeni pritisak.